F1

Wat zijn jouw talenten?

  • Je hebt interesse voor mechanica en elektriciteit en doet graag praktijk.
  • Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je vooral op school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.
  • Je kan veilig en nauwkeurig taken uitvoeren.

Wat ga je leren?

  • Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je hoe je machines/installaties kan onderhouden, onderdelen herstellen of vervaardigen.
  • In het vijfde en zesde jaar kan je kiezen voor Mechanisch onderhoud. Je leert er energiekringen installeren (elektriciteit – pneumatica – hydraulica), mechanische constructieonderdelen (de)monteren en afstellen. Je leert ook machines bedienen in functie van onderhoudswerkzaamheden.
  • In het zevende jaar Computergestuurde Werktuigmachines worden je kennis en vaardigheden uitgediept en word je vaardig in CAD en CAM. Tijdens de lessen en de stage leer je verschillende CNCmachines bedienen.
F3
F2

Wat met je toekomst?

  • Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als geschoold onderhoudstechnicus. Een job met zeer veel toekomstmogelijkheden.
  • Na het zevende specialisatiejaar behaal je het ‘Diploma van secundair onderwijs’. Je kan een mooie carrière uitbouwen als CNC-operator. Door je vakopleiding zal je verantwoordelijkheid snel toenemen omdat je geleerd hebt zelfstandig te werken.

Lessenrooster werktuigmachines

Lessenrooster computergestuurde werktuigmachines

5e 6e
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Elektrische energiekringen 3
Materialen en meettechniek 2
Mechanische vormgevingstechnologie 3
Onderhoudstechnieken 4
Pneumatische en hydraulische energiekringen 3
Technisch tekenen 3
Praktijk mechanica 17
Praktijk onderhoudstechnieken 15
Stageweken 3
Totaal 34 34
7e
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
Gereedschaps- en machineleer 2
Numerisch gestuurde werktuigmachines 3
Technisch tekenen 2
Praktijk mechanica 13
Stageweken 3
Totaal 34