Duaal bouw_8548

Wat zijn jouw talenten?

  • Je hebt interesse voor de bouwsector en doet graag praktijk.
  • Je wil je inspannen om een goed vakman te worden. Die inspanning lever je vooral op school waardoor het (t)huiswerk beperkter is.
  • Je kan veilig en nauwkeurig taken uitvoeren.

Wat ga je leren?

  • In het vijfde en zesde jaar leer je alle basiswerkzaamheden aan een woning uitvoeren, met veel aandacht voor duurzaamheid.
  • In het zevende jaar Renovatie bouw specialiseer je je in het renoveren van gebouwen. Je wordt bedreven in het metselen van complex siermetselwerk en verbetert de stabiliteit van bouwwerken.
  • De praktijklessen in de derde graad vinden plaats op echte werven en samen met de stageweken doe je zo ervaring op op de echte werkvloer.
Duaal bouw_MGM0006
Duaal Bouw_5K6F1759

Wat met je toekomst?

  • Na het zesde jaar behaal je het studiegetuigschrift en kan je meteen aan de slag als geschoold bouwvakker.
  • Na het zevende specialisatiejaar behaal je het ‘Diploma van secundair onderwijs’. Met deze bijkomende kennis en vaardigheden rond renovatie zal je verantwoordelijkheid op de werf snel toenemen.

Lessenrooster Ruwbouw

Lessenrooster Renovatie bouw

5e 6e
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Bouwtechnieken 3 3
Kostprijs, planning en organisatie 1
Technisch tekenen 4 4
Toegep. mechanica en elektriciteit 2
Toegepaste wetenschappen 2
Praktijk bouw 16 16
Stageweken 3
Totaal 34 34
7e
Godsdienst 2
Engels 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
Renovatietechnieken 3
Werkvoorbereiding 2
Praktijk bouw 15
Stageweken 3
Totaal 34