Elektriciteit

2de graad

ELEK5V2

Elektriciteit is een technologische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

 

In deze richting leren de leerlingen binnen concrete situaties de elektrische wetmatigheden en technieken toe te passen. Ze ontwikkelen technische vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken.

Al doende verwerven ze ook de nodige theoretische inzichten. Stap voor stap werken ze aan oplossingen voor concrete elektrische uitdagingen en probleemstellingen.

Ze gaan aan de slag met elektrotechnische installaties of elektromechanische toepassingen. Ze verdiepen zich in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen en het instellen van toestellen via apps.

Daarnaast krijgen ze in concrete contexten ook een brede algemene vorming mee.

Close-up of Electrician work
Plumber using a wrench to tighten a siphon under a sink. (iStock)
ELEK7
ELEK2V2

Lessenrooster Elektriciteit

lessentabel GR2 elektriciteit PTO