M21

Infomoment

Dinsdag 21 mei 2019

Om je te helpen bij je studiekeuze nodigen we jou en je ouders uit op het infomoment van dinsdag 21 mei tussen 18 en 20 uur in de Zandstraat 101 in Turnhout.

IW2V2

Infomoment

Donderdag 6 juni 2019

Om je te helpen bij je studiekeuze nodigen we jou en je ouders uit op het infomoment van donderdag 6 juni tussen 18 en 20 uur in de Zandstraat 101 in Turnhout.